Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla KLIENTA.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 88 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informujemy iż:

  • Administratorem danych osobowych KLIENTA jest ELSTAR Sp. Jawna R. Gloger, S. Szymański siedzibą przy ulicy Skórzewskiej 32, 62-081 Wysogotowo w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności gospodarczej.
  • Dane osobowe KLIENTA przetwarzane będą w celu podjęcia wszelkiej obsługi sprzedażowej, realizacji umowy handlowej pomiędzy stronami oraz w celu zawarcia i wykonania przyszłych zleceń i umów.
  • Dane osobowe KLIENTA przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji postanowień umowy, przedawnienia roszczeń lub w okresie wymaganym przez prawo.
  • Dane osobowe KLIENTA przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

  • Administrator może udostępniać dane osobowe KLIENTA podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcom Administratora w celu prawidłowego wykonania umowy handlowej pomiędzy stronami.
  • KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz ich aktualizowania i poprawiania.
  • Podanie przez KLIENTA danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy handlowej lub zlecenia.
  • KLIENTOWI przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

  • W sprawie RODO prosimy o kontakt pod adresem: administracja@elstarsystem.com